familjehemsvård och omsorg

Varför vi:

 • Vi på Nordsunda erbjuder kvalitetsinriktad familjehemsvård med hjälp av den bästa möjliga kompetensen.

 • Vår målsättning är att den unge skall efter sin avslutad placering kunna leva självständigt, ha en sysselsättning, en givande fritid och ett rikt socialt liv.

 • Vi väljer att prioritera individens skolgång då vi anser detta vara nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för dennes framtid.

 • Vi ser alltid till barnets bästa genom matchning av familjehem och ger familjehemmen bästa möjliga stöd

Vi erbjuder:

 • Placeringar i familjehem inom ramen för SoL, LVU och LSS
 • Våra familjer har genomgått vår utbildning och utredning
 • Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år
 • Stödet till familjen är individuellt utformat
 • Extern kompetens finns vid behov
 • Gemensamma aktiviteter för familjehemmen
 • Konsulenterna har jour dygnet runt
 • Vi jobbar för en god relation mellan barn / ungdom och dennes föräldrar.
 • Umgängesstöd.

Nordsunda direkt

Vid snabba frågor eller akuta placeringar:

Nordsunda AB

© Copyright 2017 Nordsunda AB